CY3号能量杯(双层过滤网)橙

【货号】007944
【价格】200.00
【规格】201ml-300ml
【库存量】
福州店:23 个
武夷山分店1:有现货,待查询
武夷山分店2:有现货,待查询
购买数量:

产品介绍

品牌:YIPINCI/养生逸品瓷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?杯子样式:有盖

货号:007944 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?颜色:橙色

风格:简约 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?容量:201ML--300ML

材质:瓷

向您推荐
  • CY2号能量杯(双层过滤网)紫 ¥225.00
  • CY2号能量杯(双层过滤网)橙 ¥225.00
  • CY3号能量杯(双层过滤网)红 ¥200.00
  • CY2号能量杯(双层过滤网)红 ¥225.00